Zarząd

PREZES:

Adam Wójcik

WICEPREZESI:

Renata Tarnopolska-Badura

Krzysztof Droździewicz

Piotr Pijocha

SEKRETARZ:

Łukasz Badura

SKARBNIK:

Józefa Jezioro

POZOSTAŁY ZARZĄD:

Kazimierz Job

Urszula Woźniak

Tomasz Kujawiak

Danuta Nowak

Wojciech Pac

Radosław Kurlit

Zdzisław Samborski

Bolesław Sikora