O nas

W roku 2003 grupa 27 przedsiębiorców postanowiła utworzyć w Skawinie organizację, skupiającą lokalnych przedsiębiorców. 28 maja 2003 roku zawiązał się Komitet Założycielski, który do września 2004 roku przekonał do idei utworzenia organizacji zrzeszającej przedsiębiorców ponad 200 podmiotów gospodarczych. Tego samego roku, 11 października odbył się Zjazd Założycielski, na którym powstała Podkrakowska Izba Gospodarcza z siedzibą w Skawinie.

Celem Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w Skawinie jest:

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej

podtrzymywanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku

upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu

przyczynianie się do poprawy ekonomicznej sytuacji mieszkańców regionu

Reprezentowanie interesów przedsiębiorców przez Izbę polega głównie na ochronie przed ingerencją i decyzjami administracji państwowej i lokalnej, na odpowiednim oddziaływaniu i wpływaniu na politykę gospodarczą regionu i administracji samorządowej oraz organizowaniu warunków i środków zapewniających członkom izby ekspansję gospodarczą na rynku lokalnym i zagranicznym. Głównym celem działalności Izby jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, podtrzymywanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku, upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu oraz przyczynianie się tą dr ogą do poprawy ekonomicznej sytuacji obywateli i Państwa.

Andrzej Tutajewski

Wspomnienie śp. Andrzeja Tutajewskiego

Przedsiębiorca, współzałożyciel i pierwszy prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej, współtwórca i pierwszy prezes Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, Honorowy Obywatel Skawiny.

Zobacz