Podkrakowska
Izba Gospodarcza

z siedzibą w Skawinie

Dowiedz się więcej

Aktualności

Cele

goal icon

Reprezentacja interesów zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów administracji

goal icon

Współtworzenie regionalnej polityki gospodarczej

goal icon

Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

goal icon

Udział w pracach organów administracji

goal icon

Promowanie członków Izby w kraju i za granicą

goal icon

Organizowanie szkoleń doradztwa gospodarczego

goal icon

Udzielanie pomocy prawnej członkom Izby

goal icon

Organizacja przedsięwzięć na rzecz rozwoju gospodarczego regionu

goal icon

Rozwijanie współpracy członków Izby

goal icon

Poszukiwanie wsparcia finansowego dla rozwoju firm

Zostań członkiem

Podkrakowskiej Izby Gospodarczej

Aplikuj

Członkowie

logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka logo członka