Aktualności

ZUS dla BIZNESU

Od 7 maja 2020 r. na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zotała udostępniona:
nowa wersja wniosku dla osób ubiegających się o:
·    świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),

nowe wnioski dla osób ubiegających się o:

·        odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),

·        zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),

·        świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).

·        świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem – spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.

zdjęcie wpisu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu
zdjecie produktu