Aktualności

Zebranie Walne Podkrakowskiej Izby Gospodarczej

W dniu 8.02.2018 r. odbyło się Zebranie Walne Podkrakowskiej Izby Gospodarczej. Miało ono miejsce w Pałacyku Sokół w Skawinie. Pierwszy termin zebrania był wyznaczony na godzinę 17:30, jednak ze względu na niewystarczającą liczbę zebranych osób i brak kworum do podejmowania decyzji, Pan Prezes zarządził półgodzinną przerwę, po czym Zebranie Walne rozpoczęło się o godzinie 18:00. W zebraniu uczestniczyło 20 Członków Podkrakowskiej Izby Gospodarczej, co w drugim terminie dało kworum do podejmowania decyzji.

zdjęcie wpisu