Aktualności

Spotkanie z przedstawicielem MARR-u

W dniu 3.12.2019roku odbyło się spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych w Podkrakowskiej Izbie Gospodarczej z przedstawicielem Marr-u.
Spotkanie dotyczyło projektów unijnych finansowanych z EFS w ramach pomocy de minimis, realizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.
Projekt 8.6.1. typ B dotyczy zwiększenia efektywności współpracy zespołów międzypokoleniowych – doradztwo personalne świadczone przez profesjonalnych HR Biznes Partnerów, przygotowanie Strategii Zarządzania Wiekiem oraz coaching dla kadry zarządzającej i pracowników. Projekt dla firm z małopolski zatrudniających min. 9 pracowników.
Projekt 8.6.1. typ A
dotyczący przekwalifikowania pracowników – finansowanie szkoleń (również specjalistycznych) oraz możliwość modernizacji stanowisk pracy. Celem projektu jest nabycie przez pracowników nowych umiejętności i zmniejszenie ich obciążeń zdrowotnych. Dla pracodawców i pracowników firm z terenu małopolski.

zdjęcie wpisu