Aktualności

Projekt MARR – spotkanie

Podkrakowska Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza na spotkanie członków P.I.G. z przedstawicielem MARR-u, które odbędzie się 3.12.2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Izby przy ul. Rynek 12 Skawina. Spotkanie będzie dotyczyć projektów unijnych finansowanych z EFS w ramach pomocy de minimis, realizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.
Projekt 8.6.1. typ B dotyczy zwiększenia efektywności współpracy zespołów międzypokoleniowych – doradztwo personalne świadczone przez profesjonalnych HR Biznes Partnerów, przygotowanie Strategii Zarządzania Wiekiem oraz coaching dla kadry zarządzającej i pracowników. Projekt dla firm z małopolski zatrudniających min. 9 pracowników.
Projekt 8.6.1. typ A
dotyczący przekwalifikowania pracowników – finansowanie szkoleń (również specjalistycznych) oraz możliwość modernizacji stanowisk pracy. Celem projektu jest nabycie przez pracowników nowych umiejętności i zmniejszenie ich obciążeń zdrowotnych. Dla pracodawców i pracowników firm z terenu małopolski.

R.V.S.P. 29.11.2019r.

zdjęcie wpisu