Aktualności

Powiatowa rada rynku pracy

12 lipca 2019 roku, w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy – organu opiniodawczo-doradczego Starosty Krakowskiego w sprawach polityki rynku pracy. Podczas posiedzenia dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Dorota Niemiec przedstawiła bieżącą sytuację na rynku pracy powiatu krakowskiego, działania zrealizowane przez urząd w pierwszej połowie 2019 roku oraz plany i zamierzenia na kolejny kwartał. W Powiatowej

Radzie Rynku Pracy zasiada  Wiceprezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej Pan Kazimierz Job.

zdjęcie wpisu
zdjecie produktu
zdjecie produktu