Aktualności

Porozumienie z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie

19 stycznia 2022 roku Podkrakowska Izba Gospodarcza podpisała „Porozumienie o wpółpracy” z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie.
Porozumienie zakłada strategiczną współpracę na rzecz rozwijania i umacniania stosunków handlowych, naukowych oraz technicznych pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami będącymi członkami obu Izb.

zdjęcie wpisu
zdjecie produktu