Aktualności

Porozumienie w sprawie wsparcia Gminy Skawina w realizacji programu „Skawińska Karta Seniora”

W dniu 7.11.2019r. zawarte zostało porozumienie w sprawie wsparcia Gminy Skawina w realizacji programu ” Skawińska Karta Seniora”. Dokument został podpisany przez Norberta Rzepisko Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Adama Wójcika Prezesa Podkrakowskiej Izby Gospodarczej i Kazimierza Joba Wiceprezesa Podkrakowskiej Izby Gospodarczej. Program „Skawińska  Karta Seniora” realizowany jest w Gminie Skawina od 1 stycznia 2018 r. Głównym jego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawę jakości życia skawińskich seniorów poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i preferencji, umożliwiających większy dostęp do różnorodnych produktów i usług, dóbr kultury i rozrywki oraz zachęcenie skawińskich seniorów do uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych.

Więcej szczegółów : https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=633&menu_id=841&page=33

zdjęcie wpisu