Zarząd

PREZES:

Adam Wójcik - Prezes
Adam Wójcik

belka

WICEPREZESI:

Renata Tarnopolska-Badura
Renata Tarnopolska-Badura

Kazimierz Job
Kazimierz Job

Urszula Woźniak
Urszula Woźniak

SEKRETARZ:

Marcin Badura

SKARBNIK:

Józefa Jezioro

POZOSTAŁY ZARZĄD:


Krzysztof Droździewicz
Radosław Kurlit
Bolesław Sikora

Piotr Pijocha
Piotr Pijocha