Zarząd

PREZES:

Adam Wójcik - Prezes
Adam Wójcik

belka

WICEPREZESI:

Renata Tarnopolska-Badura
Renata Tarnopolska-Badura

Kazimierz Job
Kazimierz Job


Urszula Woźniak

SEKRETARZ:

Marcin Badura

SKARBNIK:

Józefa Jezioro

POZOSTAŁY ZARZĄD:

Krzysztof Droździewicz
Radosław Kurlit

Piotr Pijocha
Bolesław Sikora