Wspomnienie śp. Andrzeja Tutajewskiego

Andrzej Tutajewski – przedsiębiorca, współzałożyciel i pierwszy prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej, współtwórca i pierwszy prezes Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, Honorowy Obywatel Skawiny.
Nasz kolega śp. Andrzej został obdarowany wieloma talentami, wśród których wyróżniał się talent społecznika i samorządowca. Trudno uwierzyć, że jeden człowiek, może tak wiele i bezinteresownie dokonać dla innych.
Andrzej Tutajewski posiadał zdolności integrowania środowiska przedsiębiorców. Zdawał sobie sprawę z tego, że skupiając ich w jednym, lokalnym stowarzyszeniu,stworzy silną reprezentację przedsiębiorców do kontaktów z urzędami wszystkich szczebli; począwszy od lokalnego samorządu, aż po samorząd Małopolski i Urząd Pracy, a także organizacjami zarządzającymi unijnymi środkami wspierającymi działalność inwestycyjną czy innowacyjną przedsiębiorców. Tak powstała
Podkrakowska Izba Gospodarcza. Był świadom, że integracja środowiska
przedsiębiorców to również utworzenie szerszego kręgu przedsiębiorców. I tak doszło do powstania Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, skupiającego inne lokalne Izby czy organizacje branżowe, jak rzemieślnicy czy kupcy. Wiedział, że organizacje te, poza funkcją reprezentanta przedsiębiorców, powinny stwarzać warunki do edukowania przedsiębiorców, nie tylko w sferze prowadzenia działalności gospodarczej ale w zakresie szybko zmieniającego się prawa, w tym podatkowego. Integrowanie środowiska, to również nieoficjalne spotkania w ramach corocznych imprez, np. „pożegnanie lata”, czy „karczma piwna”, w których mogą uczestniczyć członkowie rodzin przedsiębiorców.
Kolejną formą integracji środowiska przedsiębiorców są zainicjowane przez śp. Andrzeja Tutajewskiego, coroczne Spotkania Opłatkowe przedsiębiorców. Biorą w nich udział, nie tylko przedsiębiorcy ale również zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatu krakowskiego oraz samorządu miasta i gminy Skawina. Co roku zapraszani są duchowni. Podczas tych spotkań, błogosławili nam: kardynał Kazimierz Nycz, kapelan Wojska Polskiego bp. Józef Guzdek a ostatnio bp. Damian Muskus.
Działaniami o charakterze integracyjnymi były, również z inicjatywy śp. Andrzeja:

  • Bezpłatna gazetka PIG, pt. Nasz Czas i okresowo Kontrast, gdzie był członkiem Rady Redakcji, i gdzie pisał słowo wstępne
  • Forum Przedsiębiorców, ukazujące się w czwartkowym wydaniu Dziennika Polskiego, którego, wspólnie z red. Zbigniewem Bartusiem, był pomysłodawcą.
  • Statuetka PIG Andrzej Tutajewski potrafił dostrzec potrzeby dzieci najbardziej potrzebujących i ich
    rodzin. Dzięki temu zainicjował i zmobilizował przedsiębiorców, a także inne osoby, do wspierania rodzin dotkniętych niepełnosprawnością ich członków. I tak co roku, w okresie karnawału, organizowane są Bale Charytatywne na rzecz niepełnosprawnych

dzieci a w okresie „mikołajowym”, spotkania ze św. Mikołajem, dla dzieci ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. Andrzej Tutajewski, jako wyjątkowo aktywny przedsiębiorca, jako Prezes
Podkrakowskiej Izby Gospodarczej i Prezes Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych pełnił funkcję członka różnych ciał społecznych oraz honorowych.
Zasiadał:

  • w Radzie Przedsiębiorczości przy burmistrzu w Skawinie
  • w honorowej kapitule przyznającej tytuły Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego
  • w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jesteśmy przekonani, że to tylko częściowy obraz naszego kolegi, śp. Andrzeja Tutajewskiego, Pierwszego Prezesa Podkrakowskiej Izby Gospodarczej i Pierwszego Prezesa Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych. I taki Jego obraz pozostaje w naszej pamięci. 14 listopada 2018roku podczas uroczystej XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie, w Pałacyku „Sokół”, na wniosek Podkrakowskiej Izby Gospodarczej został przyznany pośmiertnie Andrzejowi Tutajewskiemu tytuł Honorowego Obywatela Skawiny.